Miten lasketaan vuokran indeksikorotus?

23.3.2022 | Artikkelit

Kun vuokrattavan asuntosi vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100 (tilasto löytyy tilastokeskuksen sivulta Liitetaulukko 3. Elinkustannusindeksi 1951:10=100 ). Kaava on seuraava:

Uusin indeksipisteluku / sopimuksen tekohetkellä tiedossa oleva viimeksi julkaistu pisteluku * vuokra

Esimerkki vuokran korotuksen laskemiseen:

Asunnon vuokrasopimus on laadittu alkamaan 1.1.2021 ja viimeisin tiedossa oleva pisteluku, joka sopimukseen on kirjattu on marraskuun 2020 pisteluku 1977. Vuokraa korotetaan 1.1.2022 alkaen jolloin viimeisin tiedossa oleva pisteluku on marraskuun 2021 pisteluku 2050. Asunnon vuokra on 570 euroa. 2050 / 1977 * 570 = 591,04. Asunnon uusi vuokra on siis pyöristettynä 591 euroa.

Ja lopuksi pari vinkkiä selkeään vuokrasopimukseen vuokrankorotuksen osalta. Sopimuksessa on hyvä sopia selkeästi miten vuokran korotus tapahtuu, milloin se tapahtuu ja miten se ilmoitetaan vuokralaiselle. Kun käytät sopimuksessa esim. elinkustannusindeksiä on sopimuksen tekohetkellä tiedossa oleva viimeisin pisteluku hyvä kirjata sopimukseen näkyviin mistä se on helppo tarkastaa kun vuokraa tarkistetaan.