Vapaat vuokra-asunnot vuonna 2024 – Miltä markkina näyttää?

17.5.2024 | Artikkelit

Vapaat vuokra-asunnot 2024 markkinakatsaus

Kirjoitimme reilu vuosi sitten vuokramarkkinakatsauksen, jossa tarkastelimme useamman kaupungin vuokra-asuntojen tarjontaa. Tutkimme vapaiden yksiöiden, kaksioiden ja kolmioiden lukumäärää sekä erottelimme vuonna 2015 ja sen jälkeen valmistuneet vuokra-asunnot omaan taulukkoonsa.

Vettä on virrannut reilun vuoden verran, ja on hyvä hetki sukeltaa vuokramarkkinatilanteeseen vuoden 2024 osalta. Viime vuoden osalta luvut kerättiin helmikuussa, ja tämän kirjoituksen data on kerätty samaisesta vuokraovi.com-palvelusta 21.5.2024.

Viime vuoteen verrattuna vuokramarkkinoihin vaikuttavien yhteiskunnallisten muutosten kirjo on laajentunut entisestään. Asuntotuotannon hidastuminen, korkotasojen pysyminen korkealla, heikentynyt työllisyystilanne ja mylläävä inflaatio ovat kaikki nakerrelleet kuluttajien luottamusta markkinoihin. Tähän soppaan on lisätty hieman kohdennetumpi isku: Eduskunnan päätös leikata asumistukea huhtikuusta 2024 alkaen vaikuttaa suoraan vuokra-asuntomarkkinoihin.

Kuinka tämä kaikki näyttäytyy lukujen valossa? Tarkastellaan sitä seuraavaksi.

Kaikki vapaat vuokra-asunnot (2024)

Kaupunki1h2h3h
Jyväskylä422460149
Tampere747760275
Kuopio144340132
Joensuu589436
Pori15319471
Espoo11821284591
Hämeenlinna539426
Turku766721245
Vantaa7291358643
Helsinki12661761869
Oulu45337487
Lahti14827399
vuokramarkkinatilanne kaikki asunnot

Vuonna 2015 tai sen jälkeen rakennetut (2024)

Kaupunki1h2h3h
Jyväskylä21810315
Tampere40323173
Kuopio466620
Joensuu21162
Pori24237
Espoo869656321
Hämeenlinna24161
Turku516362101
Vantaa497519221
Helsinki496538271
Oulu1648117
Lahti543410
vuokramarkkinatilanne 2015 jälkeen valmistuneet asunnot
Suurimmat muutokset vapaiden vuokra-asuntojen määrässä

Vuodesta 2023 vuoteen 2024 vapaiden vuokra-asuntojen määrä nousi useimmissa analyysiin valikoiduissa kaupungeissa. Nousu oli kuitenkin epätasaista eri kaupunkien ja huoneistokategorioiden välillä.

Suurimmat nousut:

 • Espoo: Vapaiden vuokra-asuntojen määrä nousi huomattavasti kaikissa huoneistokategorioissa (1h: +84,9%, 2h: +169,7%, 3h: +118,1%).
 • Turku: Myös Turussa vapaiden vuokra-asuntojen määrä nousi kaikissa kategorioissa (1h: +90,1%, 2h: +49,0%, 3h: +77,5%).
 • Joensuu: Joensuussa vapaiden vuokra-asuntojen määrä nousi huomattavasti kaikissa kategorioissa (1h: +152,2%, 2h: +67,9%, 3h: +50,0%)
 • Helsinki: Helsingissä vapaiden vuokra-asuntojen määrä nousi 1h- ja 3h-asunnoissa (1h: +11,5%, 3h: +12,2%), mutta laski 2h-asunnoissa (-5,7%).

Uudempien asuntojen (vuonna 2015 tai sen jälkeen rakennetut) osuus vapaista vuokra-asunnoista nousi useimmissa kaupungeissa. Nousu oli suurinta Turussa (143,6%) ja Espoossa (33,2%).

Yleisesti ottaen vapaiden 1h- ja 2h-asuntojen määrä nousi useammin kuin 3h-asuntojen määrä. Tämä voi johtua useista tekijöistä, kuten asumistuen leikkausten vaikutuksesta pienempiin asuntoihin ja korkojen nousun vaikutuksesta vuokralaisten maksukykyyn.

Kasvua tapahtui rakennusalan ja markkinoiden yleisestä epävakaudesta huolimatta myös vuonna 2015 ja sen jälkeen valmistuneiden asuntojen osalta. Vuokra-asuntojen määrä niiden osalta oli kasvanut useimmissa kaupungeissa vuodesta 2023 vuoteen 2024, erityisesti yksiöissä Joensuussa, Turussa ja Espoossa. Kaksioiden ja kolmioiden osalta kasvu oli yleensä pienempää, ja joissakin kaupungeissa havaittiin jopa pientä laskua. Yleisimmät havainnot muutoksista vapaiden asuntojen määrässä vaihtelevat suuresti kaupungeittain ja asuntotyypin mukaan:

Suurimmat muutokset 1h asunnoissa:

 • Kasvua: Joensuu (+152,2%), Turku (+90,1%), Espoo (+84,9%)
 • Laskua: Jyväskylä (-19,8%), Kuopio (-13,3%)

Suurimmat muutokset 2h asunnoissa:

 • Kasvua: Turku (+49,0%), Espoo (+169,7%)
 • Laskua: Tampere (-0,8%), Vantaa (-12,5%), Pori (-27,4%)

Suurimmat muutokset 3h asunnoissa:

 • Kasvua: Espoo (+118,1%), Turku (+77,5%)
 • Laskua: Vantaa (-48,3%), Lahti (-28,8%), Helsinki (-11,3%)

Uusien asuntojen osuuden muutos:

 • Kasvua: Turku (+143,6%), Espoo (+33,2%)
 • Laskua: Vantaa (-12,8%), Helsinki (-26,7%)

Kaupunkikohtaiset havainnot:

 • Jyväskylä: Kaikissa asuntotyypeissä havaittiin laskua (1h: -19,8%, 2h: -0,9%, 3h: -15,4%).
 • Tampere: 1h asunnoissa havaittiin pientä nousua (+8,9%), 2h asunnoissa hyvin pientä laskua (-0,8%) ja 3h asunnoissa ei muutosta (0,0%).
 • Kuopio: 1h asunnoissa havaittiin pientä nousua (+10,0%), 2h asunnoissa nousua (+0,6%) ja 3h asunnoissa nousua (+7,3%).
 • Joensuu: 1h asunnoissa havaittiin merkittävää kasvua (+152,2%), 2h asunnoissa nousua (+67,9%) ja 3h asunnoissa nousua (+50,0%).
 • Pori: Kaikissa asuntotyypeissä havaittiin laskua (1h: -18,2%, 2h: -27,4%, 3h: -22,3%).
 • Espoo: Kaikissa asuntotyypeissä havaittiin nousua (1h: +84,9%, 2h: +169,7%, 3h: +118,1%).
 • Hämeenlinna: 1h asunnoissa havaittiin laskua (-17,2%), 2h asunnoissa laskua (-6,0%) ja 3h asunnoissa laskua (-21,2%).
 • Turku: Kaikissa asuntotyypeissä havaittiin nousua (1h: +90,1%, 2h: +49,0%, 3h: +77,5%).
 • Vantaa: Vapaiden vuokra-asuntojen määrä laski kaikissa huoneistokategorioissa (1h: -5,8%, 2h: -12,5%, 3h: -48,3%).
 • Helsinki: Helsingissä vapaiden vuokra-asuntojen määrä nousi 1h- ja 3h-asunnoissa (1h: +11,5%, 3h: +12,2%), mutta laski 2h-asunnoissa (-5,7%).
 • Oulu: 1h asunnoissa havaittiin nousua (+39,4%), 2h asunnoissa laskua (-11,8%) ja 3h asunnoissa laskua (-50,8%).
 • Lahti: 1h asunnoissa havaittiin laskua (-17,8%), 2h asunnoissa laskua (-2,5%) ja 3h asunnoissa laskua (-28,8%).

Johtopäätökset

Voidaan todeta, että vuokramarkkinoiden tilanne vuonna 2024 on moninainen ja vaihteleva eri kaupunkien välillä. Vaikka vapaiden vuokra-asuntojen määrä on noussut useissa kaupungeissa ja huonelukumäärissä, kasvu on ollut epätasaista. Erityisesti Espoossa ja Turussa on nähty huomattavaa kasvua vapaiden asuntojen määrässä, kun taas Jyväskylässä, Porissa ja Lahdessa vapaiden asuntojen määrä on laskenut kaikissa huonekategorioissa.

Uudempien asuntojen osuus vapaista asunnoista on kasvanut useimmissa kaupungeissa, mikä viittaa siihen, että uudisrakentaminen on edelleen merkittävässä roolissa vuokramarkkinoilla. Kasvua on tapahtunut myös vuonna 2015 tai sen jälkeen valmistuneiden asuntojen osalta, mikä osoittaa, että uudet asunnot ovat kysyttyjä vuokramarkkinoilla.

Vaikka vapaiden asuntojen määrän kasvu voi tarjota vuokralaisille enemmän vaihtoehtoja, on tärkeää huomata, että asuntojen saatavuus ja vuokrataso vaihtelevat edelleen suuresti eri kaupunkien ja asuntotyyppien välillä. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten asumistuen leikkaukset ja korkotason nousu, voivat vaikuttaa vuokramarkkinoiden kehitykseen tulevaisuudessa.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten vuokramarkkinat kehittyvät vuoden 2024 edetessä, ja miltä luvut näyttävät kun alamme kirjoittamaan vuoden päästä katsausta vuoteen 2025!